สินค้าล่าสุด (Show All)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

สินค้าทุกชิ้นที่จัดส่งถึงลูกค้า http://www.uandicutandbeauty.com/ ได้ทำการตรวจเช็คและอยู่ในสภาพพร้อมส่งถ้าสินค้าชิ้นใดชำรุด หรือเสียหาย เมื่อถึงมือลูกค้า อาจเกิดจากการขนส่ง

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าโดยแจ้งให้เราทราบภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า ถ้าเกินกำหนด http://www.uandicutandbeauty.com/ จะไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าวทุกประการ 

Copyright © 2014 UandICutAndBeauty.com All rights reserved.