สินค้าล่าสุด (Show All)

เงื่อนไขการให้บริการ

ค่าจัดส่ง 60 บาท

- สินค้าทุกชิ้นที่จัดส่งถึงลูกค้า http://www.uandicutandbeauty.com/ ได้ทำการตรวจเช็คและอยู่ในสภาพพร้อมส่งถ้าสินค้าชิ้นใดชำรุด หรือเสียหาย เมื่อถึงมือลูกค้า 
อาจเกิดจากการขนส่ง ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าโดยแจ้งให้เราทราบภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า ถ้าเกินกำหนด http://www.uandicutandbeauty.com/  จะไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าวทุกประการ 

Copyright © 2014 UandICutAndBeauty.com All rights reserved.