Categories

ผมแท้เย็บเส้น

ผมแท้เย็บเส้น

แสดง: สินค้าพร้อมรายละเอียด / เฉพาะสินค้าไม่มีรายละเอียด
แสดง:
เรียงลำดับโดย:
ผมแท้ เย็บเส้น สีธรรมชาติ  ความยาว 14-16 นิ้ว = 40 cm
 เป็นผมเแท้ เย็บเป็นเส้น มีความยาว 14-16 นิ้ว เวลาเย็บจะสั้นลง ผมแท้นี้มีน้ำหนักเป็น การขายแบบไซด์ก่อนนำมาเย็บ ไม่ใช่ไซด์ที่เย็บแล้ว ขายตาม ราคาของแต่ละชิ้น การสั่งสินค้างานแบบนี้ ควร รู้จักสินค้า ก่อนการสั่ง ความยาวในการเย็บ อยู่ที่หนาหรือบาง สินค้าผมนี้จะ สงวนสิทธิ์ ขายเฉพาะผู้รู้ เท่านั้น สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืน ใช้สำหรับต่อผม มีหลายแบบ เช่น ผมธรรมชาติ คือผมไม่ผ่านการทำไรมาเลย หรือ ผมยืดสปา หรือ ผมทำสีสปา ผมที่ผ่านการทำเคมีแล้ว จะรับประกันความนุ่มสวยและมีน้ำหนักค่ะ ผมแท้เย็บเส้น ไซด์ 14 -16 นิ้ว สีธรรมชาติสามารถมำมาดัด ยืดหรือต้องการ ทำสี ก็ได้ การทำสีควร ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ก่อน และไดร์ม้วนได้ตามปกติค่ะ
1,800฿ 1,200฿
ผมแท้เย็บเส้น ความยาว14-16 นิ้ว = 40 cm ยืดสีธรรมชาติ
 เป็นผมเแท้ เย็บเป็นเส้น มีความยาว 14-16 นิ้ว เวลาเย็บจะสั้นลง ผมแท้นี้มีน้ำหนักเป็น การขายแบบไซด์ก่อนนำมาเย็บ ไม่ใช่ไซด์ที่เย็บแล้ว ขายตาม ราคาของแต่ละชิ้น การสั่งสินค้างานแบบนี้ ควร รู้จักสินค้า ก่อนการสั่ง ความยาวในการเย็บ อยู่ที่หนาหรือบาง สินค้าผมนี้จะ สงวนสิทธิ์ ขายเฉพาะผู้รู้ เท่านั้น สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืน ใช้สำหรับต่อผม มีหลายแบบ เช่น ผมธรรมชาติ คือผมไม่ผ่านการทำไรมาเลย หรือ ผมยืดสปา หรือ ผมทำสีสปา ผมที่ผ่านการทำเคมีแล้ว จะรับประกันความนุ่มสวยและมีน้ำหนักค่ะ ผมแท้เย็บเส้น ไซด์ 14 -16 นิ้ว สีธรรมชาติสามารถมำมาดัด ยืดหรือต้องการ ทำสี ก็ได้ การทำสีควร ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ก่อน และไดร์ม้วนได้ตามปกติค่ะ
1,500฿ 1,200฿
ผมแท้เย็บเส้น ดัดดำ ความยาว 14-16 นิ้ว- 40 cm
ผมแท้เย็บเส้น ดัดดำ ความยาว 14-16 นิ้ว  - 40cm สีธรรมชาติ  สามารถเลือก ลอนผมได้ ลอนเล็ก ลอนกลาง ลอนใหญ่ ใช้สำหรับงานต่อผม
1,500฿ 1,200฿
ผมแท้เย็บเส้น ดัดทำสีความยาว 14-16 นิ้ว - 40 cm
ผมแท้เย็บเส้น ดัดทำสีความยาว 14-16 นิ้ว  - 40cm กว้างประมาณ 1 เมตร มีสีให้เลือก สีเข้ม สีกลาง สีสว่าง ใช้สำหรับงานต่อผม
1,800฿ 1,500฿
 ผมแท้เย็บเส้น ไซด์ 18 - 20 นิ้ว = 50cm สีธรรมชาติ
 ผมแท้เย็บเส้น ไซด์ 18 - 20 นิ้ว สีธรรมชาติสามารถมำมาดัด ยืดหรือต้องการ ทำสี ก็ได้การทำสีควร ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ก่อน ไดร์ม้วนได้ตามปกติค่ะ
1,800฿ 1,500฿
ผมแท้เย็บเส้น ความยาว 10-12 นิ้ว = 30 cm สีธรรมชาติ
 เป็นผมเแท้ เย็บเป็นเส้น มีความยาว 10-12 นิ้ว เวลาเย็บจะสั้นลง ผมแท้นี้มีน้ำหนักเป็น การขายแบบไซด์ก่อนนำมาเย็บ ไม่ใช่ไซด์ที่เย็บแล้ว ขายตาม ราคาของแต่ละชิ้น การสั่งสินค้างานแบบนี้ ควร รู้จักสินค้า ก่อนการสั่ง ความยาวในการเย็บ อยู่ที่หนาหรือบาง สินค้าผมนี้จะ สงวนสิทธิ์ ขายเฉพาะผู้รู้ เท่านั้น สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืน ใช้สำหรับต่อผม มีหลายแบบ เช่น ผมธรรมชาติ คือผมไม่ผ่านการทำไรมาเลย หรือ ผมยืดสปา หรือ ผมทำสีสปา ผมที่ผ่านการทำเคมีแล้ว จะรับประกันความนุ่มสวยและมีน้ำหนักค่ะ ผมแท้เย็บเส้น ไซด์ 10 -12 นิ้ว สีธรรมชาติสามารถมำมาดัด ยืดหรือต้องการ ทำสี ก็ได้ การทำสีควร ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ก่อน และไดร์ม้วนได้ตามปกติค่ะ
1,500฿ 1,000฿
ผมแท้เย็บเส้น ความยาว 28-30 นิ้ว = 70cm ยืดสีธรรมชาติ
 เป็นผมเแท้ เย็บเป็นเส้น มีความยาว 28-30 นิ้ว เวลาเย็บจะสั้นลง ผมแท้นี้มีน้ำหนักเป็น การขายแบบไซด์ก่อนนำมาเย็บ ไม่ใช่ไซด์ที่เย็บแล้ว ขายตาม ราคาของแต่ละชิ้น การสั่งสินค้างานแบบนี้ ควร รู้จักสินค้า ก่อนการสั่ง ความยาวในการเย็บ อยู่ที่หนาหรือบาง สินค้าผมนี้จะ สงวนสิทธิ์ ขายเฉพาะผู้รู้ เท่านั้น สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืน ใช้สำหรับต่อผม มีหลายแบบ เช่น ผมธรรมชาติ คือผมไม่ผ่านการทำไรมาเลย หรือ ผมยืดสปา หรือ ผมทำสีสปา ผมที่ผ่านการทำเคมีแล้ว จะรับประกันความนุ่มสวยและมีน้ำหนักค่ะ  ผมแท้เย็บเส้น ไซด์ 28-30 นิ้ว สีธรรมชาติ นำมา ยืด และทำทรีตเมนต์ เรียบร้อย สามารถทำสี ได้ตามต้องการ  การทำสี ควร ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ก่อน และสามารถไดร์ม้วนได้ ตามปกติ 
2,500฿ 2,600฿
ผมแท้เย็บเส้น ดัด ไซด์ 10-12 นิ้ว = 30 cm ดัด สีธรรมชาติ
ผมแท้เย็บเส้น ดัดสีธรรมชาติ ความยาว 10 - 12 นิ้ว = 30cm สีธรรมชาติ  สามารถเลือก ลอนผมได้ ลอนเล็ก ลอนกลาง ลอนใหญ่ สามารถทำสีได้ตามปกติ การทำสี ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ก่อน  การไดร์ หรือ ม้วนที่ใช้ความร้อน ควรทำสปาผม หรือหมักผม ด้วยค่ะ
1,800฿ 1,200฿
ผมแท้เย็บเส้น ดัด ไซด์ 18 - 20 นิ้ว = 50cm ทำสี มี 3 สี ให้เลือก
 เป็นผมเแท้ เย็บเป็นเส้น มีความยาว 18-20 นิ้ว เวลาเย็บจะสั้นลง ผมแท้นี้มีน้ำหนักเป็น การขายแบบไซด์ก่อนนำมาเย็บ ไม่ใช่ไซด์ที่เย็บแล้ว ขายตาม ราคาของแต่ละชิ้น การสั่งสินค้างานแบบนี้ ควร รู้จักสินค้า ก่อนการสั่ง ความยาวในการเย็บ อยู่ที่หนาหรือบาง สินค้าผมนี้จะ สงวนสิทธิ์ ขายเฉพาะผู้รู้ เท่านั้น สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืน ใช้สำหรับต่อผม มีหลายแบบ เช่น ผมธรรมชาติ คือผมไม่ผ่านการทำไรมาเลย หรือ ผมยืดสปา หรือ ผมทำสีสปา ผมที่ผ่านการทำเคมีแล้ว จะรับประกันความนุ่มสวยและมีน้ำหนักค่ะ ผมแท้เย็บเส้น ไซด์ 18 -20 นิ้ว สีธรรมชาติสามารถมำมาดัด ยืดหรือต้องการ ทำสี ก็ได้ การทำสีควร ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ก่อน และไดร์ม้วนได้ตามปกติค่ะ
2,200฿ 1,800฿
ผมแท้เย็บเส้น สีธรรมชาติ  ความยาว 28 - 30นิ้ว =70cm
 เป็นผมเแท้ เย็บเป็นเส้น มีความยาว 28-30 นิ้ว เวลาเย็บจะสั้นลง ผมแท้นี้มีน้ำหนักเป็น การขายแบบไซด์ก่อนนำมาเย็บ ไม่ใช่ไซด์ที่เย็บแล้ว ขายตาม ราคาของแต่ละชิ้น การสั่งสินค้างานแบบนี้ ควร รู้จักสินค้า ก่อนการสั่ง ความยาวในการเย็บ อยู่ที่หนาหรือบาง สินค้าผมนี้จะ สงวนสิทธิ์ ขายเฉพาะผู้รู้ เท่านั้น สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืน ใช้สำหรับต่อผม มีหลายแบบ เช่น ผมธรรมชาติ คือผมไม่ผ่านการทำไรมาเลย หรือ ผมยืดสปา หรือ ผมทำสีสปา ผมที่ผ่านการทำเคมีแล้ว จะรับประกันความนุ่มสวยและมีน้ำหนักค่ะ  ผมแท้เย็บเส้น ไซด์ 28-30 นิ้ว สีธรรมชาติ นำมา ยืด และทำทรีตเมนต์ เรียบร้อย สามารถทำสี ได้ตามต้องการ  การทำสี ควร ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ก่อน และสามารถไดร์ม้วนได้ ตามปกติ 
2,900฿ 2,600฿
ผมแท้เย็บเส้น ไซด์ 18 - 20 นิ้ว = 50cm ยืด สีธรรมชาติ
 เป็นผมเแท้ เย็บเป็นเส้น มีความยาว 18-20 นิ้ว เวลาเย็บจะสั้นลง ผมแท้นี้มีน้ำหนักเป็น การขายแบบไซด์ก่อนนำมาเย็บ ไม่ใช่ไซด์ที่เย็บแล้ว ขายตาม ราคาของแต่ละชิ้น การสั่งสินค้างานแบบนี้ ควร รู้จักสินค้า ก่อนการสั่ง ความยาวในการเย็บ อยู่ที่หนาหรือบาง สินค้าผมนี้จะ สงวนสิทธิ์ ขายเฉพาะผู้รู้ เท่านั้น สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืน ใช้สำหรับต่อผม มีหลายแบบ เช่น ผมธรรมชาติ คือผมไม่ผ่านการทำไรมาเลย หรือ ผมยืดสปา หรือ ผมทำสีสปา ผมที่ผ่านการทำเคมีแล้ว จะรับประกันความนุ่มสวยและมีน้ำหนักค่ะ ผมแท้เย็บเส้น ไซด์ 18 -20 นิ้ว สีธรรมชาติสามารถมำมาดัด ยืดหรือต้องการ ทำสี ก็ได้ การทำสีควร ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ก่อน และไดร์ม้วนได้ตามปกติค่ะ
1,900฿ 1,600฿
ผมแท้เย็บเส้น ไซด์ 18 - 20 นิ้ว = 50cmดัด สีธรรมชาติ
 เป็นผมเแท้ เย็บเป็นเส้น มีความยาว 18-20 นิ้ว เวลาเย็บจะสั้นลง ผมแท้นี้มีน้ำหนักเป็น การขายแบบไซด์ก่อนนำมาเย็บ ไม่ใช่ไซด์ที่เย็บแล้ว ขายตาม ราคาของแต่ละชิ้น การสั่งสินค้างานแบบนี้ ควร รู้จักสินค้า ก่อนการสั่ง ความยาวในการเย็บ อยู่ที่หนาหรือบาง สินค้าผมนี้จะ สงวนสิทธิ์ ขายเฉพาะผู้รู้ เท่านั้น สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืน ใช้สำหรับต่อผม มีหลายแบบ เช่น ผมธรรมชาติ คือผมไม่ผ่านการทำไรมาเลย หรือ ผมยืดสปา หรือ ผมทำสีสปา ผมที่ผ่านการทำเคมีแล้ว จะรับประกันความนุ่มสวยและมีน้ำหนักค่ะ ผมแท้เย็บเส้น ไซด์ 18 -20 นิ้ว สีธรรมชาติสามารถมำมาดัด ยืดหรือต้องการ ทำสี ก็ได้ การทำสีควร ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ก่อน และไดร์ม้วนได้ตามปกติค่ะ
2,500฿ 2,100฿
ผมแท้เย็บเส้น ไซด์ 18 -20 นิ้ว = 50cm ทำสี มี 3 สีให้เลือก
 เป็นผมเแท้ เย็บเป็นเส้น มีความยาว 18-20 นิ้ว เวลาเย็บจะสั้นลง ผมแท้นี้มีน้ำหนักเป็น การขายแบบไซด์ก่อนนำมาเย็บ ไม่ใช่ไซด์ที่เย็บแล้ว ขายตาม ราคาของแต่ละชิ้น การสั่งสินค้างานแบบนี้ ควร รู้จักสินค้า ก่อนการสั่ง ความยาวในการเย็บ อยู่ที่หนาหรือบาง สินค้าผมนี้จะ สงวนสิทธิ์ ขายเฉพาะผู้รู้ เท่านั้น สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืน ใช้สำหรับต่อผม มีหลายแบบ เช่น ผมธรรมชาติ คือผมไม่ผ่านการทำไรมาเลย หรือ ผมยืดสปา หรือ ผมทำสีสปา ผมที่ผ่านการทำเคมีแล้ว จะรับประกันความนุ่มสวยและมีน้ำหนักค่ะ ผมแท้เย็บเส้น ไซด์ 18 -20 นิ้ว สีธรรมชาติสามารถมำมาดัด ยืดหรือต้องการ ทำสี ก็ได้ การทำสีควร ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ก่อน และไดร์ม้วนได้ตามปกติค่ะ
2,200฿ 1,800฿
ผมแท้เย็บเส้น ไซด์ 22 - 25 นิ้ว = 60cm ผมธรรมชาติ ไม่ผ่านการทำสี
 เป็นผมเแท้ เย็บเป็นเส้น มีความยาว 22-25 นิ้ว เวลาเย็บจะสั้นลง ผมแท้นี้มีน้ำหนักเป็น การขายแบบไซด์ก่อนนำมาเย็บ ไม่ใช่ไซด์ที่เย็บแล้ว ขายตาม ราคาของแต่ละชิ้น การสั่งสินค้างานแบบนี้ ควร รู้จักสินค้า ก่อนการสั่ง ความยาวในการเย็บ อยู่ที่หนาหรือบาง สินค้าผมนี้จะ สงวนสิทธิ์ ขายเฉพาะผู้รู้ เท่านั้น สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืน ใช้สำหรับต่อผม มีหลายแบบ เช่น ผมธรรมชาติ คือผมไม่ผ่านการทำไรมาเลย หรือ ผมยืดสปา หรือ ผมทำสีสปา ผมที่ผ่านการทำเคมีแล้ว จะรับประกันความนุ่มสวยและมีน้ำหนักค่ะ ผมแท้เย็บเส้น ไซด์ 22-25 นิ้ว สีธรรมชาติสามารถมำมาดัด ยืดหรือต้องการ ทำสี ก็ได้ การทำสีควร ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ก่อน และไดร์ม้วนได้ตามปกติค่ะ
2,000฿ 1,800฿
ผมแท้เย็บเส้น ไซด์ 22-25 นิ้ว =60cm  ดัดทำสี มี 3 สีให้เลือก
 เป็นผมเแท้ เย็บเป็นเส้น มีความยาว 22-25 นิ้ว เวลาเย็บจะสั้นลง ผมแท้นี้มีน้ำหนักเป็น การขายแบบไซด์ก่อนนำมาเย็บ ไม่ใช่ไซด์ที่เย็บแล้ว ขายตาม ราคาของแต่ละชิ้น การสั่งสินค้างานแบบนี้ ควร รู้จักสินค้า ก่อนการสั่ง ความยาวในการเย็บ อยู่ที่หนาหรือบาง สินค้าผมนี้จะ สงวนสิทธิ์ ขายเฉพาะผู้รู้ เท่านั้น สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืน ใช้สำหรับต่อผม มีหลายแบบ เช่น ผมธรรมชาติ คือผมไม่ผ่านการทำไรมาเลย หรือ ผมยืดสปา หรือ ผมทำสีสปา ผมที่ผ่านการทำเคมีแล้ว จะรับประกันความนุ่มสวยและมีน้ำหนักค่ะ ผมแท้เย็บเส้น ไซด์ 22-25 นิ้ว สีธรรมชาติสามารถมำมาดัด ยืดหรือต้องการ ทำสี ก็ได้ การทำสีควร ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ก่อน และไดร์ม้วนได้ตามปกติค่ะ
2,500฿ 2,200฿
Copyright © 2014 UandICutAndBeauty.com All rights reserved.